•   -15% при първо пазаруване

  •   Безплатни доставки

Правила за поверителност и cookie

Правила за поверителност

Личните данни, предоставени ни от клиентите на магазина www.gomez.bg, са необходим минимум за осъществяване на процеса на продажба на стоки и се използват само за:

  • изпълнението на договора;
  • информиране за нови продукти, услуги и промоции, предлагани от магазина www.gomez.bg - ако клиентът се е съгласил;
  • личните данни не се споделят с други организации за маркетингови цели.

Всеки клиент има право на достъп до данните си и възможност да ги коригира на сайта www.gomez.bg. Личните данни, които са ни поверени, се съхраняват и защитават в съответствие с правилата, посочени в приложимото законодателство.

Политика за бисквитките

Съгласно чл. 173 ал. 1 от Закона за далекосъобщенията от 16 юли 2004 г. (Държавен вестник на Републикка Полша, 2004 г. № 171, поз.1800), искаме да Ви информираме, че предприятието, което поставя бисквитки на крайното Ви устройство, е операторът GOMEZ Spółka Akcyjna [GOMEZ Акционерно дружество]   вписано в Националния съдебен регистър под номер KRS 0000934369 (регистрационни досиета, съхранявани от Районния съд в Познан - Nowe Miasto и Wilda в Познан, VIII Търговски отдел - Национален съдебен регистър), VAT BG9721248769, Идентификационен номер, получен при регистрация на дружеството 302694351.

Бисквитките могат да бъдат помествани и използвани  също от сътрудничещите с оператора рекламодатели и от субекти, съдействащи с оператора. Бисквитките ще се съхраняват за следните цели: поддържане на потребителската сесия в рамките на уебсайта; адаптиране на уебсайта към индивидуалните нужди на потребителите; създаване на статистически данни за посещаемост на уебсайта, маркетингови цели.

Можете да промените настройките си за бисквитките по всяко време. За тази цел сменете настройките за обслужване на бисквитките в използвания от вас уеб браузър. Подробности за конфигурацията на отделните браузъри могат да бъдат намерени на уебсайтовете на техните производители.

 

 

ДРУГИ ТЕМИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТА: