Списък с любими продукти
Обслужване на клиенти

Контакт

 
ГОРЕЩА ЛИНИЯ

+35924929303

 

 
РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Петък 11:00 - 17:00

 

 
ИМЕЙЛ

shop@gomez.bg

ФИРМЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Gomez Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k. [Дружество с ограничена отговорност Командитно дружество]
ul. Tomasz Drobnika 2, 60-693 Poznań, Полша
KRS 0000631068 (търговски регистър на Националния Съдебен Регистър) |  VAT BG3077421393 | REGON 364534202
Регистрационното дело се съхранява от Районен съд Познан - район Нове Място и Вилда, Отдел VIII Търговски - Национален Съдебен Регистър
В интернет страницата фирмата е наричана накратко:

„Gomez Sp. z o.o. Sp.k.” или „Gomez”